17:19 15/12/2017

Toàn cảnh bức tranh doanh nghiệp thành lập 11 tháng

Đào Hưng

11 tháng 2017, cả nước có 116.045 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.131,8 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% về số doanh nghiệp và tăng 41,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016

undefined - Ảnh 1.

undefined - Ảnh 2.

Tình hình thành lập doanh nghiệp trong tháng 11 năm 2017

undefined - Ảnh 3.

Tình hình thành lập doanh nghiệp mới trong tháng 11 giai đoạn 2014-2017

undefined - Ảnh 4.

undefined - Ảnh 5.

Tình hình thành lập doanh nghiệp trong 11 tháng đầu năm 2017

undefined - Ảnh 6.

Tình hình thành lập doanh nghiệp mới 11 tháng đầu năm giai đoạn 2014-2107

undefined - Ảnh 7.

Số doanh nghiệp thành lập mới 11 tháng năm 2017 theo quy mô vốn

undefined - Ảnh 8.

Số doanh nghiệp, vốn và lao động đăng ký thành lập mới chia theo loại hình trong 11 tháng đầu năm 2017

undefined - Ảnh 9.

Tình hình doanh nghiệp, vốn và lao động đăng ký thành lập mới chia theo vùng lãnh thổ trong 11 tháng đầu năm 2017

undefined - Ảnh 10.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 11 tháng đầu năm 2017

undefined - Ảnh 11.

Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc chờ giải thể 11 tháng đầu năm 2017

undefined - Ảnh 12.

Doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có thời hạn 11 tháng đầu năm 2017

undefined - Ảnh 13.

10 ngành nghề kinh doanh có số lượng doanh nghiệp thành lập nhiều nhất 11 tháng đầu năm 2017 - Nguồn: Tổng cục Thống kê, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.