16:42 03/07/2018

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp quý 2/2018

Đào Vũ

Trong tháng 6/2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 12.209 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 132.108 tỷ đồng, tăng 10,7% về số doanh nghiệp và tăng 26,0% về số vốn đăng ký so với tháng 5/2018

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp quý 2/2018 - Ảnh 1.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp quý 2/2018 - Ảnh 2.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp quý 2/2018 - Ảnh 3.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp quý 2/2018 - Ảnh 4.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp quý 2/2018 - Ảnh 5.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp quý 2/2018 - Ảnh 6.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp quý 2/2018 - Ảnh 7.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp quý 2/2018 - Ảnh 8.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp quý 2/2018 - Ảnh 9.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp quý 2/2018 - Ảnh 10.