14:03 05/12/2018

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 11/2018

Đào Hưng

Trong tháng 11/2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.637 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 118.420 tỷ đồng; so với cùng kỳ năm 2017, tăng 6,5% về số doanh nghiệp và tăng 7,7% về số vốn đăng ký

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 11/2018 - Ảnh 1.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 11/2018 - Ảnh 2.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 11/2018 - Ảnh 3.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 11/2018 - Ảnh 4.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 11/2018 - Ảnh 5.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 11/2018 - Ảnh 6.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 11/2018 - Ảnh 7.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 11/2018 - Ảnh 8.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 11/2018 - Ảnh 9.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 11/2018 - Ảnh 10.