15:50 04/06/2018

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 5/2018

Đào Hưng

Trong tháng 5/2018, số doanh nghiệp đăng ký mới giảm về số lượng so với tháng 4/2018, tuy nhiên, nếu so với các tháng của quý 1/2018 và tháng cùng kỳ năm trước thì số doanh nghiệp thành lập mới lại tăng

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 5/2018 - Ảnh 1.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 5/2018 - Ảnh 2.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 5/2018 - Ảnh 3.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 5/2018 - Ảnh 4.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 5/2018 - Ảnh 5.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 5/2018 - Ảnh 6.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 5/2018 - Ảnh 7.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 5/2018 - Ảnh 8.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 5/2018 - Ảnh 9.