23:20 02/08/2018

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 7/2018

Đào Hưng

Trong tháng 7/2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.262 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 122.097 tỷ đồng, giảm 7,8% về số doanh nghiệp và giảm 7,6% về số vốn đăng ký so với tháng trước

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 7/2018 - Ảnh 1.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 7/2018 - Ảnh 2.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 7/2018 - Ảnh 3.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 7/2018 - Ảnh 4.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 7/2018 - Ảnh 5.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 7/2018 - Ảnh 6.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 7/2018 - Ảnh 7.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 7/2018 - Ảnh 8.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 7/2018 - Ảnh 9.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 7/2018 - Ảnh 10.