15:48 03/10/2018

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 9/2018

Đào Hưng

Tháng 9/2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 9.163 với số vốn đăng ký là 84.783 tỷ, giảm 21,4% về số doanh nghiệp và giảm 21,2% về số vốn đăng ký so với tháng trước

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 9/2018 - Ảnh 1.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 9/2018 - Ảnh 2.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 9/2018 - Ảnh 3.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 9/2018 - Ảnh 4.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 9/2018 - Ảnh 5.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 9/2018 - Ảnh 6.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 9/2018 - Ảnh 7.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 9/2018 - Ảnh 8.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 9/2018 - Ảnh 9.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 9/2018 - Ảnh 10.