12:06 09/08/2013

Toàn hệ thống ngân hàng lãi hơn 24 nghìn tỷ đồng

Minh Đức

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2013 của hệ thống ngân hàng ước đạt hơn 24 nghìn tỷ đồng

Với 24,2 nghìn tỷ đồng, tổng lợi nhuận của toàn hệ thống đã có mức tăng trưởng nhẹ 1,9% so với cùng kỳ năm 2012.
Với 24,2 nghìn tỷ đồng, tổng lợi nhuận của toàn hệ thống đã có mức tăng trưởng nhẹ 1,9% so với cùng kỳ năm 2012.
Một nguồn dữ liệu tổng hợp tin cậy mà VnEconomy tham khảo cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2013, tổng lợi nhuận trước thuế của toàn hệ thống ngân hàng ước đạt 24,2 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, theo nguồn dữ liệu trên, với 24,2 nghìn tỷ đồng, tổng lợi nhuận của toàn hệ thống đã có mức tăng trưởng nhẹ 1,9% so với cùng kỳ năm 2012.

Phân tích cụ thể, dữ liệu tổng hợp bước đầu cho thấy, tín dụng tăng trưởng chậm khiến thu nhập lãi thuần toàn hệ thống 6 tháng đầu năm 2013 giảm nhẹ 2,8% so với cùng kỳ 2012. Tuy nhiên, lãi thuần từ mua bán chứng khoán và thu nhập từ hoạt động tài chính khác tăng mạnh đã bù đắp lại sự sụt giảm từ thu nhập lãi thuần và lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại hối.

Cũng trong kỳ tổng hợp trên, chi phí hoạt động của hệ thống giảm 2,7% so với cùng kỳ cũng đã giúp cải thiện một phần lợi nhuận của toàn hệ thống. Trong khi đó việc tăng cường xử lý nợ xấu khiến chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng gần 12% so với cùng kỳ.

Tới 30/6, những ngân hàng có mức lợi nhuận trước thuế cao nhất về giá trị tuyệt đối là VietinBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, MB, Sacombank… VnEconomy sẽ tiếp tục cập nhật cụ thể, cũng như thông tin về các ngân hàng lỗ trong 6 tháng đầu năm 2013.

Xét theo khối, ngoại trừ khối ngân hàng nước ngoài có lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2013 giảm 15,3% so với cùng kỳ, khối ngân hàng quốc doanh và khối cổ phần đều có kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 khá tốt với mức tăng lợi nhuận trước thuế so cùng kỳ năm trước tương ứng đạt 8,8% và 4,4%.

Tính đến tháng 6/2013, khối ngân hàng quốc doanh vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất về lợi nhuận trước thuế với 48% tổng lợi nhuận toàn hệ thống; khối cổ phần chiếm 35%.

Với kết quả trên, các chỉ số sinh lời ROE và ROA của toàn hệ thống giảm so cùng kỳ năm trước, hiện tương ứng ở mức 8,6% và 0,9%.