09:44 21/03/2007

Todos giới thiệu công nghệ mật khẩu mới tại Việt Nam

Minh Quang

Tập đoàn Todos vừa giới thiệu với thị trường Việt Nam công nghệ mật khẩu một lần trong giao dịch trực tuyến

Thông qua Công ty MK, Tập đoàn Todos đã giới thiệu với thị trường Việt Nam công nghệ mật khẩu một lần trong giao dịch trực tuyến (one time passwords - OTP).

Giao dịch trực tuyến đã trở nên phổ biến trong thương mại điện tử và ngân hàng. Tuy nhiên tình trạng gian lận và đánh cắp tài khoản qua mạng ngày càng tăng.

Công nghệ mật khẩu một lần được Todos phát triển sẽ giúp bảo vệ thông tin nhạy cảm và bảo mật thông tin cho khách hàng.

Từ 1990, Todos đã bắt đầu phát triển các ứng dụng bảo an trên thẻ thông tin. Todos eCode là dòng sản phẩm phục vụ chứng thực từ xa bảo an với công nghệ mật khẩu sử dụng một lần mã thử thách/trả lời và chữ ký điện tử.

OTP có thể được tạo ra bởi đầu đọc và thẻ thông minh, thiết bị tạo mật khẩu cầm tay (token), thẻ OTP in sẵn hoặc thông qua điện thoại di động.

Lần đầu tiên Todos giới thiệu OTP tại Việt Nam và MK là nhà phân phối chính thức các sản phẩm eCode.

Đối tượng Todos muốn nhắm đến là các ngân hàng và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ mạng Internet, viễn thông...