10:04 17/12/2008

Tới 2015 có thể sẽ cấp giấy chứng nhận nhà đất qua mạng

Từ Nguyên

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa cho biết, chậm nhất đến năm 2015, giấy chứng nhận nhà đất sẽ được cấp qua mạng

Việc cùng tồn tại hai hệ thống đăng ký trực tiếp quyền sử dụng đất và đăng ký quyền sở hữu nhà như trong thời gian qua đã gây khăn, bất tiện cho người dân.
Việc cùng tồn tại hai hệ thống đăng ký trực tiếp quyền sử dụng đất và đăng ký quyền sở hữu nhà như trong thời gian qua đã gây khăn, bất tiện cho người dân.
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa cho biết, chậm nhất đến năm 2015, giấy chứng nhận nhà đất sẽ được cấp qua mạng.

Theo bộ này, đến thời điểm đó, mô hình đăng ký cấp giấy chứng nhận nhà đất cho người dân và cơ quan nhà nước sẽ được thực hiện qua mạng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Mọi hoạt động đăng ký sẽ có sử dụng mã vạch, có phần mềm đăng ký đất đai kết hợp với đăng ký nhà trên cơ sở hoàn thiện hệ thống bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính số trên phạm vi toàn quốc.

Theo Bộ Tài nguyên và Mội trường, việc cùng tồn tại hai hệ thống đăng ký trực tiếp quyền sử dụng đất và đăng ký quyền sở hữu nhà như hiện nay đã gây nhiều khó khăn, bất tiện cho người dân và cơ quan quản lý.

Chính vì vậy, vừa qua, bộ này cũng đã thống nhất với Bộ Xây dựng về việc sẽ thành lập một cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận giao dịch nhà đất duy nhất, dự kiến là văn phòng đăng ký nhà đất tại các địa phương.

Với kế hoạch triển khai cấp giấy chứng nhận nhà đất qua mạng và đơn giản hóa cơ quan đăng ký, Bộ Tài nguyên và Môi trường hy vọng sẽ hạn chế tối đa những bất cập và khiếu nại của người dân liên quan đến đất đai trong thời gian tới.