11:30 03/04/2016

Tôn vinh các doanh nghiệp FDI và Thương hiệu Mạnh 2015

Từ Nguyên - Quang Phúc

Liên hoan năm nay là ngày hội của 75 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 100 doanh nghiệp Việt

Đây là lần thứ 15 Liên hoan được Thời Báo Kinh tế tổ chức với mục tiêu tôn vinh các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI.<br>
Đây là lần thứ 15 Liên hoan được Thời Báo Kinh tế tổ chức với mục tiêu tôn vinh các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI.<br>