08:32 01/07/2011

Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú bị phạt 30 triệu đồng

Hà Anh

Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú bị phạt do có hành vi vi phạm quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Ngày 29/6/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 32/QĐ-TT xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú do có hành vi vi phạm quy định tại Điểm 4.3 Khoản 4 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư số 09/2010/TT-BTC).

Cụ thể, từ ngày 7/7/2010 đến ngày 30/9/2010, Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú là tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (mã TDH-HSX) đã thực hiện bán 170.000 cổ phiếu TDH. Tuy nhiên, đến ngày 13/12/2010, Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú mới thực hiện báo cáo kết quả giao dịch trên với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, vi phạm quy định tại Điểm 4.3 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC.

Xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú là phạt 30 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.