17:29 19/07/2012

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng báo lãi 333 tỷ đồng

Quý Hiểu

Vicem đạt doanh thu 14.224 tỷ đồng, hoàn thành 43,6% mục tiêu năm (32.695 tỷ đồng) và bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2011.

6 tháng đầu năm, Vicem đạt lợi nhuận trước thuế đạt 333 tỷ đồng, đạt 44,3% kế hoạch năm (752 tỷ đồng)
6 tháng đầu năm, Vicem đạt lợi nhuận trước thuế đạt 333 tỷ đồng, đạt 44,3% kế hoạch năm (752 tỷ đồng)
Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) vừa sơ kết sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 và mục tiêu 6 tháng còn lại.

Theo đó, tất cả các chỉ số sản xuất, kinh doanh của đơn vị này chưa chạm tới ngưỡng 50% trong nửa đầu năm nay.

Cụ thể, về kết quả kinh doanh, Vicem đạt doanh thu 14.224 tỷ đồng, hoàn thành 43,6% mục tiêu năm (32.695 tỷ đồng) và bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2011.

Lợi nhuận trước thuế đạt 333 tỷ đồng, đạt 44,3% kế hoạch năm (752 tỷ đồng).

Các chỉ số tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tương ứng là 2,34% và 2,56%.

Về sản xuất, trong nửa đầu năm 2012, sản xuất clinker của đơn vị này đạt 7,088 triệu tấn, hoàn thành 45,1% và bằng 97,4% so với cùng kỳ năm 2009. Sản xuất xi măng là 7,452 triệu tấn, đạt 39,4% so với kế hoạch năm và bằng 86,5% so với cùng kỳ năm 2009. Tiêu thụ của 2 mặt hàng trong 6 tháng đầu năm cũng chỉ đạt 46,7% so với kế hoạch năm 2012.

Về định hướng sản xuất 6 tháng cuối năm nay, Vicem đều đặt ra các chỉ tiêu còn lại phải hoàn thành để đạt được kế hoạch cả năm.