16:52 17/11/2009

Tổng công ty Muối bị sáp nhập

T.Thủy

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý sáp nhập nguyên trạng Tổng công ty Muối vào Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Sản phầm của Tổng công ty Muối.
Sản phầm của Tổng công ty Muối.
Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý sáp nhập nguyên trạng Tổng công ty Muối vào Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định việc sáp nhập này.

Việc xử lý các tồn tại về tài chính và lao động dôi dư khi sáp nhập Tổng công ty Muối vào Tổng công ty Lương thực miền Bắc thực hiện theo quy định hiện hành và ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 15521/BTC/TCDN ngày 3/11/2009.

Hiện nay, Tổng công ty Muối có 13 đơn vị thành viên, trong đó có 10 công ty hạch toán độc lập, 3 đơn vị phụ thuộc, 1 công ty cổ phần, có 25 nhà máy và cơ sở sản xuất muối iốt, 4 nhà máy sản xuất muối tinh iốt chất lượng cao.