23:14 07/09/2017

Tổng công ty Sông Đà sẽ bán đấu giá cổ phần tại 2 nhà máy thủy điện

Hà Anh

Tổng công ty Sông Đà sẽ thực hiện việc bán đấu giá cổ phần của 2 công ty thủy điện là Thủy điện Hồ Bốn và Thủy điện Nậm Mức vào ngày 3/10 tới

Tổng công ty Sông Đà trực thuộc Bộ Xây dựng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản.
Tổng công ty Sông Đà trực thuộc Bộ Xây dựng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo Tổng công ty Sông Đà về việc bán đấu giá cổ phần của 2 công ty thủy điện là Thủy điện Hồ Bốn và Thủy điện Nậm Mức.

Theo đó, vào ngày 3/10 tới, Tổng công ty Sông Đà sẽ đưa 216.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bốn ra đấu giá với giá khởi điểm 10.400 đồng/cổ phần. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc từ 6/9 đến 26/9/207. Thời gian nhận phiếu tham dự đấu giá đến 16h ngày 29/9/2017.

Theo bản cáo bạch của công ty, Tổng công ty Sông Đà sở hữu 360.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 1 (Nedi1). Từ tháng 7/2016, Bộ Xây dựng đã phê duyệt phương án thoái vốn tại Nedi1 và ngày 26/8/2016, Nedi1 đã sáp nhập vào Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bốn. Sau sáp nhập, Tổng công ty Sông Đà nắm giữ 216.000 cổ phần của Thủy điện Hồ Bốn, chiếm 0,92% vốn điều lệ công ty.

Thủy điện Hồ Bốn đặt tại Bản Trống Là, xã Hồ Bốn, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái. Công ty có vốn điều lệ gần 235,4 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2016, Thủy điện Hồ Bốn là đơn vị vận hành và khai thác hai nhà máy thủy điện là Thủy điện Hồ Bốn và Thủy điện Hố Hô và cổ đông lớn nhất của công ty là Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (VPNNPC) sở hữu 93,09% vốn.

Năm 2016, doanh thu thuần của Thủy điện Hồ Bốn đạt gần 125 tỷ - tăng 48,04% so với năm 2015, lợi nhuận sau thuế đạt 7,6 tỷ đồng - giảm gần 50% so với cùng kỳ. Năm 2017, công ty dự kiến tổng doanh thu tăng 27,55% so với thực hiện năm 2016 đạt hơn 159 tỷ đồng, lợi nhuận giảm gần 25% còn 4,56 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 3/10, Tổng công ty Sông Đà cũng dự kiến bán đấu giá 558.000 cổ phần của Thủy điện Nậm Mức, chiếm 1,3% số cổ phiếu đang lưu hành với giá khởi điểm 10.300 đồng/cổ phần.

Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mức có vốn điều lệ 451 tỷ đồng, trụ sở đặt tại bản Hồ Mức, xã Mận Nèn, huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên, được thành lập năm 2007 với mục tiêu triển khai vận hành dự án Thủy điện Nậm Mức có công suất 44MW, sản lượng điện là 176 triệu kwh.

Tháng 4/2012, dự án được giao cho Tập đoàn Bitexco điều hành. Tính đến ngày 31/12/2016, công ty có 4 cổ đông lớn và Bitexco là cổ đông lớn nhất nắm giữ 65,9% vốn điều lệ, tiếp đến là Tổng công ty Điện lực Miền Bắc nắm giữ 32,4% vốn. Dự án bắt đầu phát điện tổ máy số 1 từ tháng 6/2015 và tổ máy số 2 cũng đã phát điện vào tháng 8/2015, hòa vào điện lưới Quốc gia.

Năm 2016, doanh thu thuần của công ty đạt 155,55 tỷ đồng, tăng 58,57% so với năm 2015, lợi nhuận sau thuế lỗ 5,44 tỷ đồng - trong khi đó, công ty lỗ 1,547 tỷ đồng. Năm 2017, công ty dự kiến doanh thu đạt 161 tỷ, tăng 3,67% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế lỗ 6,86 tỷ đồng.