16:40 30/03/2012

Tổng cục Thống kê: Số người dùng Internet tại Việt Nam đang giảm

M.Chung

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số người sử dụng Internet tháng 3 đã giảm đi nửa triệu người so với tháng trước

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số người sử dụng Internet tháng 3 đã giảm đi nửa triệu người so với tháng trước.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số người sử dụng Internet tháng 3 đã giảm đi nửa triệu người so với tháng trước.
Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, tính đến cuối tháng 3/2012, số thuê bao Internet trên cả nước ước tính đạt 4,2 triệu thuê bao, tăng 17,5%; số người sử dụng Internet đạt 32,1 triệu người, tăng 15,3% so với cùng thời điểm năm trước.

Tuy nhiên, cũng theo số liệu trước đó của Tổng cục Thống kê thì so với thời điểm cuối tháng 2/2012 (32,6 triệu người), số người sử dụng Internet tháng 3 đã giảm đi nửa triệu người. Số người sử dụng Internet tháng 2 cũng giảm 800.000 người so với tháng 1.

Nếu số liệu này chuẩn xác thì đây là tháng thứ hai liên tiếp, số người sử dụng Internet của Việt Nam đã phát triển theo “quy trình ngược”, khi mà những tháng trước đó, tổng số người sử dụng Internet thời điểm cuối tháng luôn cao hơn so với tháng liền kề về trước.

Tuy nhiên, chưa rõ liệu Tổng cục Thống kê mới chỉ thống kê dựa trên số lượng thuê bao Internet băng thông rộng (ADSL, cáp quang...), mà chưa tính số người sử dụng Internet qua điện thoại, vốn đang trở nên ngày càng phổ biến, đặc biệt sau khi các nhà mạng di động đưa công nghệ 3G vào hoạt động?

Cũng theo ước tính của Tổng cục Thống kê, số thuê bao điện thoại phát triển mới ba tháng đầu năm ước tính đạt 2,6 triệu thuê bao, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm 2011, bao gồm: 7,6 nghìn thuê bao cố định, bằng 35,4% cùng kỳ và 2,5 triệu thuê bao di động, tăng 36,4%.

Theo đó, số thuê bao điện thoại cả nước tính đến cuối tháng 3/2012 ước tính đạt 134 triệu thuê bao, tăng 3% so với cùng thời điểm năm trước, bao gồm: 15,3 triệu thuê bao cố định, giảm 1,6% và 118,7 triệu thuê bao di động, tăng 3,6%.

Ngoài ra, tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông ba tháng đầu năm ước tính đạt 32,6 nghìn tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ.