00:54 17/05/2013

Tổng giám đốc CII đã bán lượng lớn cổ phiếu

Hà Anh

Hiện, ông Lê Quốc Bình đang nắm giữ 1,4 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1,24% tổng số cổ phiếu CII đang lưu hành

Ông Lê Quốc Bình.<br>
Ông Lê Quốc Bình.<br>
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Quốc Bình - Tổng giám đốc.
     
Theo đó, ngày 13/5, ông Lê Quốc Bình đã bán thành công 1,6 triệu cổ phiếu CII như đã đăng ký. Sau giao dịch, ông Lê Quốc Bình đã giảm lượng sở hữu từ 3 triệu cổ phiếu xuống còn 1,4 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1,24% tổng số cổ phiếu CII đang lưu hành.

Mới đây, Hội đồng Quản trị CII đã có quyết định kỷ luật khiển trách và phạt ông Bình số tiền 50 triệu đồng để nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời trừ lương Tổng giám đốc cho đến khi tổng số tiền bị trừ là 250 triệu đồng do liên quan đến việc vi phạm trong mua bán cổ phiếu quỹ.

Cụ thể, CII đã tiến hành mua lại 7,5 triệu cổ phiếu quỹ và bán ra 7,5 triệu cổ phiếu quỹ mà không báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sau khi thực hiện không công bố thông tin về việc mua, bán cổ phiếu quỹ. Do sai phạm này mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phạt CII là 60 triệu đồng.

Được biết, CII đã được thay đổi mức cố định nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu CII từ 33,91% lên 40,37% kể từ ngày 10/5 theo quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.