20:39 26/07/2012

Tổng giám đốc ITC mua thêm cổ phiếu

Hòa Bình

Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Trương Minh Thuận

Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà (ITC-HOSE) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Trương Minh Thuận.

Cụ thể, từ ngày 29/5 - 26/7, ông Trương Minh Thuận, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc, đã mua 45.000 cổ phiếu ITC trong số 100.000 cổ phiếu đăng ký mua.

Kết thúc giao dịch, ông Minh nâng tổng số cổ phiếu ITC nắm giữ lên 612.149 cổ phiếu, chiếm 0,89% cổ phiếu đang lưu hành.

Mục đích giao dịch nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ thông qua phương thức giao dịch khớp lệnh.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/7, giá cổ phiếu ITC ở mức 9.600 đồng/cổ phiếu.