15:41 21/09/2012

Tổng giám đốc ITD từ chức

Hà Anh

ITD chấp thuận cho ông Lâm Thiếu Quân từ chức Tổng giám đốc và đề cử bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết thay thế

Diễn biến giá cổ phiếu ITD trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu ITD trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (mã ITD-HOSE) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị kỳ họp bất thường tháng 9/2012.

Theo đó, Hội đồng quản trị ITD đã chấp thuận đơn từ chức Tổng giám đốc của ông Lâm Thiếu Quân, đồng thời đề cử bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết giữ chức vụ quyền Tổng giám đốc thay thế cho ông Quân (cho đến khi được đại hội cổ đông công ty phê chuẩn bổ nhiệm chính thức). Thời gian bàn giao đến hết ngày 31/10.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng thống nhất kiểm toán độc lập dự án tại chính ITD, Công ty Cổ phần cơ điện Thạch Anh (QMC) và Công ty Cổ phần thiết bị điện Thạch Anh (QEC) về tính tuân thủ của dự án nhà máy thiết bị điện Thạch Anh tại Bình Dương. Ban kiểm soát sẽ đàm phán, quyết định đơn vị thực hiện kiểm toán. Thời gian hoàn tất kiểm toán trong năm.