16:04 30/01/2012

Tổng giám đốc QCG bị phạt 40 triệu đồng

Hà Anh

Từ 12/7 - 12/9, bà Loan - Tổng Giám đốc QCG đã cho/tặng 81.850 cổ phiếu QCG, nhưng đến ngày 11/10/2011, HSX mới nhận được báo cáo

Diễn biến giá cổ phiếu QCG trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu QCG trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Ngày 19/1/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HSX).

Cụ thể, từ ngày 12/7/2011 đến ngày 12/9/2011, bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG), đã cho/tặng 81.850 cổ phiếu QCG. Tuy nhiên, đến ngày 11/10/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của bà Loan.

Như vậy, bà Nguyễn Thị Như Loan đã chậm báo cáo kết quả giao dịch theo quy định tại Điểm 4.3 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Như Loan là 40 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.