08:23 26/09/2011

Tổng hợp các doanh nghiệp trên HSX giảm kế hoạch lợi nhuận năm 2011

Hà Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo nhiều công ty niêm yết đã có quyết định điều chỉnh giảm kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2011

Diễn biến giá cổ phiếu MCG trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu MCG trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo nhiều công ty niêm yết đã có quyết định điều chỉnh giảm kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2011.

Cụ thể: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã MCG) công bố về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh với tổng giá trị doanh thu giảm 15% tương ứng đạt 1.550 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm tới 44% tương ứng đạt 74,62 tỷ đồng.

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 (mã HU3) quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với tổng giá trị sản xuất kinh doanh từ 1.163 tỷ đồng giảm xuống còn 755,414 tỷ đồng; doanh thu từ 900 tỷ đồng xuống còn 725 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế từ 100 tỷ đồng xuống còn 70 tỷ đồng.

- Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (mã DIG) thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh năm 2011 của công ty mẹ với tổng doanh thu giảm từ 1.230 tỷ đồng xuống 900 tỷ đồng, tương đương giảm 26,83%. Tổng mức vốn đầu tư phát triển giảm từ 1.052 tỷ đồng, xuống còn 897 tỷ đồng tương ứng giảm 14,73%;

Lợi nhuận trước thuế điều chỉnh từ 650 tỷ đồng, xuống còn 390 tỷ đồng, giảm 40% và lợi nhuận sau thuế giảm từ 500 tỷ đồng, xuống còn 320 tỷ đồng, tương ứng giảm 36%; tỷ lệ cổ tức và cổ phiếu thưởng được điều chỉnh tăng từ 30% lên 35%, tương ứng tăng 16,67%.

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và địa ốc Vũng Tàu (mã VRC) thông qua việc điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh với tổng giá trị sản lượng từ 701 tỷ đồng xuống còn 347,66 tỷ đồng; tổng doanh thu từ 285 tỷ đồng 153 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế từ 110 tỷ đồng xuống còn 45 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế từ 83 từ đồng xuống còn 33,75 tỷ đồng; cổ tức từ 20% còn 15%.

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã HDG) điều chỉnh kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu từ 1.200 tỷ đồng xuống 730 tỷ đồng, giảm 61%; tổng chi phí từ 817 tỷ đồng xuống 553 tỷ đồng, giảm 68%; lợi nhuận sau thuế từ 295 tỷ đồng còn 136 tỷ đồng, giảm 46%; cổ tức bằng tiền được giữ nguyên 15-20%; cổ tức bằng cổ phiếu từ 50% xuống còn 30-50%.

- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (mã HDC) điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011 với tổng giá trị sản lượng từ 750 tỷ đồng giảm còn 650 tỷ đồng tương ứng giảm 13,13%; doanh thu từ 500 tỷ đồng xuống 450 tỷ đồng, giảm 10% và lợi nhuận trước thuế từ 165 tỷ đồng giảm còn 120 tỷ đồng, tương ứng giảm 27,27%; chi trả cổ tức năm 2011 vẫn giữ nguyên 30%.

Các kế hoạch điều chỉnh trên đã được Hội đồng Quản trị của công ty thông qua và sẽ có hiệu lực khi được Đại hội cổ đông phê duyệt.