23:47 06/09/2011

Tổng phương tiện thanh toán tăng đột biến

Vũ Ca

Thông tin chi tiết về tình hình hoạt động ngân hàng tháng 8 cho thấy mức tăng đột biến của tổng phương tiện thanh toán

Diễn biến tổng phương tiện thanh toán qua các thời điểm thống kê do Ngân hàng Nhà nước công bố so với cuối năm 2010 (đơn vị: %).
Diễn biến tổng phương tiện thanh toán qua các thời điểm thống kê do Ngân hàng Nhà nước công bố so với cuối năm 2010 (đơn vị: %).
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố thông tin chi tiết về tình hình hoạt động ngân hàng tháng 8 với sự gia tăng đột biến của tổng phương tiện thanh toán.

Báo cáo cập nhật của Ngân hàng Nhà nước cho biết, tổng phương tiện thanh toán đến 19/8/2011 ước tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 7,83% so với cuối năm 2010; trong đó tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng tăng 4,22% so với tháng trước và so với cuối năm trước tăng 4,10%.

Đó là những mức tăng đột biến so với diễn biến tăng tổng phương tiện thanh toán qua theo mốc thống kê tương đối gần nhau các tháng kể từ đầu năm.

Cụ thể, trước tháng 8, tổng phương tiện thanh toán theo dữ liệu Ngân hàng Nhà nước công bố định kỳ cho thấy, ngoài mức tăng tương đối mạnh 1,83% tính đến 22/2 so với tháng liền trước, kết quả các tháng còn lại đều tăng rất thấp (dưới 1%) và có những tháng tăng trưởng âm.

Do không thống nhất về thời điểm thống kê qua các tháng, cũng như sự "ước tính", nên kết quả so sánh chỉ tương đối. Nhưng riêng trong tháng 8, kết quả trên cho thấy một mức tăng đột biến. Hiện chưa rõ các yếu tố cụ thể tác động đến tốc độ này, nhưng đây là chuyển biến mới có thể gắn với mục đích hỗ trợ định hướng giảm lãi suất từ tháng 9 mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra.

Tuy nhiên, tính chung cả 8 tháng, mức tăng của tổng phương tiện thanh toán vẫn chỉ ở mức thấp, 7,83% đồng nghĩa mới chỉ đi được khoảng một nửa quãng đường chỉ tiêu đề ra cho cả năm. Năm 2011, Ngân hàng Nhà nước định hướng tổng phương tiện thanh toán sẽ tăng khoảng 15% - 16% so với cuối năm 2010.

Dư địa theo chỉ tiêu đó còn lớn nên tốc độ tăng mạnh hơn 7 tháng đầu năm trong 4 tháng tiếp theo có thể sẽ tiếp tục được duy trì, xét theo một yếu tố hỗ trợ giảm lãi suất và đáp ứng nhu cầu thanh toán thường tăng cao và dồn vào cuối năm.

Cùng với sự chuyển biến của tổng phương tiện thanh toán, tốc độ huy động vốn của hệ thống ngân hàng trong tháng 8 cũng đã có sự cải thiện rõ rệt. Đây cũng là một yếu tố góp phần hỗ trợ cho khả năng giảm lãi suất hiện nay.

Theo dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước, tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến 19/8/2011 ước tăng 3,04% so với tháng trước, trong đó tiền gửi bằng VND tăng 3,32%, tiền gửi bằng ngoại tệ tăng 1,81%. So với cuối năm trước, tổng số dư tiền gửi của khách hàng ước tăng 8,44%.