18:15 31/08/2011

Tổng tài sản EVN Finance tăng gần 5 lần trong 3 năm

Diệu Hương

Tổng tài sản tính đến 30/6/2011 của công ty này từ mức 4.600 tỷ đồng năm 2008 đã tăng lên gần 26 nghìn tỷ đồng

EVN Finance ký hợp đồng thương mại carbon tại dự án thủy điện Trung Sơn, dự án được Ngân hàng Thế giới tài trợ 330 triệu USD.
EVN Finance ký hợp đồng thương mại carbon tại dự án thủy điện Trung Sơn, dự án được Ngân hàng Thế giới tài trợ 330 triệu USD.
Trong 3 năm hoạt động, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) đã tăng tổng tài sản lên gần gấp 5 lần và thu xếp vốn cho nhiều dự án điện với trị giá tín dụng gần 1 tỷ USD.

Theo thông tin từ EVN Finance, tổng tài sản tính đến 30/6/2011 của công ty này từ mức 4.600 tỷ đồng năm 2008 đã tăng lên gần 26 nghìn tỷ đồng. Cũng trong 3 năm này, tổng giá trị thu xếp vốn, tạo nguồn cho các dự án phát triển nguồn và lưới điện, phục vụ sản xuất kinh doanh cho các đơn vị trong ngành của EVN Finance đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỷ USD.

Bên cạnh những hoạt động cấp tín dụng, đầu tư…, EVN Finance cũng đã mở rộng thêm nhiều dịch vụ mới như kinh doanh ngoại hối và tư vấn tài chính, tư vấn thu xếp vốn, tư vấn cơ chế phát triển sạch CDM…

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của công ty đã thông qua chỉ tiêu doanh thu trong năm nay là  2.771 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt trên 506 tỷ đồng.

EVNFinance là doanh nghiệp cổ phần có vốn góp từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chiếm 40% vốn điều lệ; Ngân hàng An Bình 8,4%; Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 1,8%; và các cổ đông khác chiếm 49,8%.