17:09 02/10/2013

Top 10 smartphone nổi nhất tháng 10

Thanh Hải

Trang Business Insider vừa công bố top 10 smartphone tháng này dựa trên các yếu tố thiết kế, phần mềm, phần cứng và giá cả