09:43 18/04/2014

TPBank đặt kế hoạch 438 tỷ đồng lợi nhuận năm 2014

Minh Tú

Đại hội đồng cổ đông TPBank thông qua chỉ tiêu tổng tài sản đạt 50.000 tỷ đồng, lợi nhuận 438 tỷ đồng năm 2014

Trong quý 1/2014, TPBank cho biết đã vượt mọi chỉ tiêu kế hoạch đề ra, lợi nhuận luỹ kế trên 20% kế hoạch cả năm, huy động tăng 
8%, dư nợ tăng 12% so với quý trước.
Trong quý 1/2014, TPBank cho biết đã vượt mọi chỉ tiêu kế hoạch đề ra, lợi nhuận luỹ kế trên 20% kế hoạch cả năm, huy động tăng 8%, dư nợ tăng 12% so với quý trước.
Ngày 17/4, Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2014. Đại hội đã thông qua kế hoạch 2014 với chỉ tiêu tổng tài sản đạt 50.000 tỷ đồng, lợi nhuận 438 tỷ đồng.

Theo báo cáo tại đại hội, đến 31/12/2013, tổng tài sản của TPBank đã tăng gấp hai lần so với năm 2012,  lợi nhuận đạt 381 tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch, vốn huy động dân cư tăng thuần trên 55% so với cùng kỳ năm trước, nợ xấu giảm xuống chỉ còn 1,97%.

Số lượng khách hàng của TPBank đến cuối 2013 đã đạt con số 245.000. Cũng trong năm 2013, đội ngũ cán bộ nhân viên TPBank tăng thêm 352 người, nâng tổng số nhân sự lên 1.183 người.

Năm 2014, Hội đồng Quản trị TPBank xác định đây sẽ là năm bản lề quan trọng với chiến lược tăng cường năng lực và hiệu quả kinh doanh, cải tiến công nghệ và chất lượng dịch vụ, tạo ra những sản phẩm khác biệt. TPBank cũng tự đặt ra thử thách lớn hơn với kế hoạch lợi nhuận 438 tỷ đồng, tổng tài sản đạt mức 50 ngàn tỷ đồng, lượng khách hàng tăng 60%, nợ xấu dưới 2,5%.

Trong quý 1/2014, TPBank cho biết đã hoàn thành vượt mọi chỉ tiêu kế họach đề ra, lợi nhuận luỹ kế trên 20% kế hoạch cả năm, huy động tăng 8%, dư nợ tăng 12% so với quý trước.