14:07 02/04/2014

TPBank là thành viên chính thức đấu thầu trái phiếu Chính phủ

P.V

Theo báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, TPBank là một trong những thành viên tích cực tham gia đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Ngân hàng hiện triển khai các gói vay ưu đãi lớn cho cả khách hàng cá 
nhân và khách hàng doanh nghiệp, tốc độ giải ngân vượt tiến độ dự tính, 
dự kiến hết quý 1 mức tăng trưởng tín dụng sẽ đạt trên 10%.
Ngân hàng hiện triển khai các gói vay ưu đãi lớn cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, tốc độ giải ngân vượt tiến độ dự tính, dự kiến hết quý 1 mức tăng trưởng tín dụng sẽ đạt trên 10%.
Cuối tháng 3, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định bổ sung tư cách thành viên chính thức được phép tham gia đấu thầu trái phiếu Chính phủ cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank).

Theo báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) TPBank là một trong những thành viên tích cực tham gia đấu thầu trái phiếu Chính phủ.

So với năm 2013, số thành viên được phép tham gia đấu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2014 giảm khoảng 1/3 (từ 36 xuống còn 25). Trong đó nhóm các ngân hàng thương mại gồm 17 thành viên, nhóm các công ty chứng khoán gồm 7 thành viên và 1 thành viên là Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Vụ Tài chính - Ngân hàng (Bộ Tài chính), Kho bạc Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đưa ra danh sách này dựa trên cơ sở rà soát, đánh giá tình hình thực hiện nghĩa vụ và hoạt động của 36 thành viên.

Dù vậy, định hướng của TPBank vẫn là tập trung vào hoạt động tín dụng. Hiện mức tăng trưởng tín dụng của TPBank đầu năm 2014 khá tốt. Ngân hàng hiện triển khai các gói vay ưu đãi lớn cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, tốc độ giải ngân vượt tiến độ dự tính, dự kiến hết quý 1 mức tăng trưởng tín dụng sẽ đạt trên 10%.

(Nguồn: TPBank)