07:32 07/01/2014

TPBank vượt 15% chỉ tiêu lợi nhuận

Cẩm Tú

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) vừa thông báo vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2013

<font><span style="font-family:tahoma,sans-serif"><span>TPBank vừa ra mắt hệ thống nhận diện thương hiệu mới ngày 10/12/2013.<br></span></span></font>
<font><span style="font-family:tahoma,sans-serif"><span>TPBank vừa ra mắt hệ thống nhận diện thương hiệu mới ngày 10/12/2013.<br></span></span></font>
Một năm sau tái cơ cấu, TPBank thông báo đã vượt các chỉ tiêu cơ bản đại hội đồng cổ công đề ra cho năm 2013.

Cụ thể, tính đến 31/12/2013, TPBank đạt 362 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cao hơn 15% so với chỉ tiêu. Đặc biệt vốn huy động dân cư tăng trên 160% so với cùng kỳ năm trước, tăng trưởng tín dụng tăng trên 190% so với 2012, nợ xấu giảm xuống dưới 2%.

Cũng trong năm 2013, số lượng khách hàng của TPBank đã tăng hơn 3 lần, đạt khoảng 240 nghìn khách hàng; số lượng nhân sự tuyển dụng mới hơn 500 người, nâng tổng số cán bộ nhân viên lên gần 1.400 người.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, TPBank đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 316 tỷ đồng (tăng trưởng 172%), tiền gửi khách hàng 19.000 tỷ đồng (tăng trưởng 105%), cho vay khách hàng 13.500 tỷ đồng (tăng trưởng 122%) và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3,5%.