22:15 20/06/2010

TPC phát hành cổ phiếu thưởng, HSG trả cổ tức bằng cổ phiếu

Hà Anh

TPC được phép phát hành là 3.884.596 cổ phiếu thưởng, HSG dự kiến phát hành 16.795.197 cổ phiếu để chia cổ tức

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng của TPC và chia cổ tức bằng cổ phiếu của HSG.

* 25/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 29/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiệu hữu từ nguồn thặng dư vốn của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã TPC-HOSE).

Theo đó, TPC sẽ phát hành 3.884.596 cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện quyền 10:2 (10 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu mới). Ngày giao dịch dự kiến là ngày 30/7/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại trụ sở Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng - 414 lầu 5 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM.

* 28/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền và 30/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chia cổ tức bằng cổ phiếu niên độ tài chính 2008-2009 của Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE).

Theo đó, HSG dự kiến phát hành 16.795.197 cổ phiếu để chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền: 10:2 (10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới). Ngày dự kiến giao dịch là ngày 30/8/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, cổ đông đến nhận cổ phiếu và tiền cổ phiếu lẻ tại nơi cổ đông mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông đến nhận cổ phiếu và tiền cổ phiếu lẻ tại trụ sở Hoa Sen Group - số 9 đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương.