23:16 23/08/2009

TPP, SAV và HBE trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu của TPP, SAV và HBE

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SAV từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SAV từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu của TPP, SAV và HBE.

* Ngày 7/9/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (mã TPP-HNX).

Theo đó, ngày 30/9/2009, TPP sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phần - 800 đồng/cổ phần.

Bên cạnh đó, TPP sẽ phát hành thêm 500.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 4:1, khối lượng vốn cần huy động là 5 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn vốn tự có thực hiện việc đầu tư máy mọc, thiết bị và xây dựng nhà xưởng tai Đức Hoà - Long An và chuyển quyền thuê 14.000m2 đất và xây dựng nhà xưởng tại phía Bắc.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 22/9/2009 đến ngày 12/10/2009. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 22/9/2009 đến ngày 15/9/2009.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với Chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại công ty - 314 Luỹ Bán Bích, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM.

* Ngày 8/9/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã SAV-HOSE).

Theo đó, 24/9/2009, SAV sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 5%/ mệnh giá - 500 đồng/cổ phiếu.

Từ ngày 21/9 - 30/9/2009, SAV sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng Quản trị của công ty.

 Địa điểm thực hiện quyền: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Savimex (lầu 7) số 194 Nguyễn Công Trứ - quận 1, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SAV vào các ngày 7, 8, 9/9/2009.

* Ngày 4/9/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh (mã HBE-HNX).

Theo đó, ngày 25/9/2009, HBE sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 4%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 400 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại  các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh - số 58 đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu HBE vào các ngày 3/9, 4/9 và 7/9/2009.