17:19 03/07/2007

Trả 100 tỷ đồng tiền thừa tại ngân hàng

Minh Đức

Các nhân viên kiểm ngân, thủ quỹ của toàn ngành ngân hàng đã trả lại 100 tỷ đồng tiền thừa cho khách hàng trong năm 2006

Có những trường hợp nộp thừa hàng tỷ đồng. Ảnh: Việt Tuấn.
Có những trường hợp nộp thừa hàng tỷ đồng. Ảnh: Việt Tuấn.
Các nhân viên kiểm ngân, thủ quỹ của toàn ngành ngân hàng đã trả lại 100 tỷ đồng tiền thừa cho khách hàng trong năm 2006.

Số tiền này do khách hàng nộp thừa trong giao dịch, bao gồm 55 tỷ VND, hơn 3 triệu USD và gần 9.000 Euro.

Cục Phát hành Kho quỹ cho biết, trong số tiền trên, hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam (Incombank) đã trả lại cho khách hàng gần 14 nghìn khoản với số tiền hơn 11 tỷ đồng và gần 33 nghìn USD; hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trả trên 40 nghìn khoản, với số tiền trên 33 tỷ đồng…

Đáng chú ý là có nhiều trường hợp khách hàng nhầm lẫn nộp thừa lên đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí có trường hợp hàng tỷ đồng, song đã được các nhân viên ngân hàng phát hiện và trả lại.