17:42 20/05/2010

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 2 năm “đắt khách”

Nguyệt Anh

HNX vừa thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, được tổ chức vào ngày 20/5/2010

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, được tổ chức vào ngày 20/5/2010.

Theo đó, tổng khối lượng gọi thầu kỳ hạn hai năm là 2.000 tỷ đồng, có 20 thành viên tham gia dự thầu với tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ là 7.825 tỷ đồng. Lãi suất đăng ký cao nhất là 12%/năm, lãi suất đăng ký thấp nhất là 10,50%/năm và lãi suất trúng thầu là 10,90%/năm. Kết quả, khối lượng trúng thầu là 2.000 tỷ đồng.

Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu là 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành vào ngày 24/5/2010, đáo hạn ngày 24/5/2012 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.