09:29 18/09/2007

Trái phiếu EVN sẽ niêm yết tại sàn Hà Nội

M.Kiều

Tập đoàn Điện lực (EVN) đã được chấp thuận niêm yết 6 triệu trái phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tập đoàn Điện lực (EVN) đã được chấp thuận niêm yết 6 triệu trái phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Đây là trái phiếu phát hành đợt 5/2006 tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã giao dịch VE061102.

Trái phiếu này không có bảo đảm, có ngày phát hành: 1/9/2006, ngày đáo hạn: 1/9/2011, kỳ hạn trả lãi sau hàng năm vào ngày trùng với ngày phát hành.