11:13 08/12/2016

Trái phiếu Vietcombank đắt khách

Hải Vân

Có tới gần 4.000 nhà đầu tư cá nhân tham gia đợt phát hành trái phiếu vừa qua của Vietcombank

Đợt phát hành trái phiếu vừa qua của Vietcombank đã thu hút tới 3.996 nhà đầu tư cá nhân tham gia (trong đó có 6 nhà đầu tư cá nhân là người nước ngoài).
Đợt phát hành trái phiếu vừa qua của Vietcombank đã thu hút tới 3.996 nhà đầu tư cá nhân tham gia (trong đó có 6 nhà đầu tư cá nhân là người nước ngoài).
Sau nhiều năm, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trở lại thị trường trái phiếu để huy động vốn và thu hút lượng lớn nhà đầu tư tham gia, theo kết quả phát hành vừa công bố.

Cụ thể, trong vòng một tháng, từ 26/10 - 25/11/2016, Vietcombank chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Đây là loại trái phiếu thường, không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, với kỳ hạn 10 năm.

Lãi suất không quá cạnh tranh, ở mức 7,57%/năm trong kỳ tính lãi từ 25/11/2016 - 25/11/2017, cùng kỳ hạn rất dài trên, nhưng trái phiếu Vietcombank đã thu hút lượng lớn nhà đầu tư tham gia và huy động thành công 100% kế hoạch.

Đáng chú ý, đợt phát hành này đã thu hút tới 3.996 nhà đầu tư cá nhân tham gia (trong đó có 6 nhà đầu tư cá nhân là người nước ngoài), mua tới 1.569,5 tỷ đồng, chiếm tới 78,48% tỷ lệ trái phiếu phân phối. Còn lại, có 77 nhà đầu tư tổ chức mua 430,5 tỷ đồng.

Với gần 4.000 nhà đầu tư cá nhân tham gia, đợt phát hành trên của Vietcombank phản ánh một bộ phận nguồn vốn trong dân cư sẵn sàng tham gia tạo cơ cấu nguồn dài hạn, có tính bền vững cao cho ngân hàng, trong khi lãi suất không quá cạnh tranh.

Với riêng Vietcombank, sức hút tiền gửi dân cư cũng thể hiện rõ trong những năm gần đây, khi chính sách lãi suất huy động luôn áp thấp nhất thị trường nhưng tốc độ tăng trưởng huy động vốn vẫn giữ ở mức cao (năm 2015 đạt 18,4%, 9 tháng đầu năm 2016 đạt 14,3%). Ở khía cạnh này, cũng như kết quả phát hành trái phiếu nói trên, uy tín của Vietcombank được khẳng định trên thị trường trong cạnh tranh huy động vốn.

Trong thông báo kết quả phát hành, Vietcombank cho biết nguồn vốn huy động qua kênh này sẽ được dùng cho vay trung dài hạn.

Còn ở một giá trị khác, ước tính cứ mỗi 2.000 tỷ đồng huy động thành công qua trái phiếu dài hạn sẽ góp phần tăng thêm khoảng 0,5% tỷ lệ an toàn vốn (CAR) cho ngân hàng này. Theo đó, Vietcombank có thêm chủ động trong đảm bảo yêu cầu CAR tối thiểu năm nay, cũng như năm tới, trong lộ trình từng bước thực hiện các tiêu chuẩn của Basel 2.

Báo cáo của Vietcombank cũng cho biết, sau đợt phát hành trên, đã có hơn 5.700 tỷ đồng trái phiếu trong cơ cấu vốn. Cùng với 2.000 tỷ đồng phát hành ra công chúng, ngân hàng này cũng đã phát hành thành công song song 1.700 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho các tổ chức.