09:09 01/10/2008

Trao giải cho 51 doanh nghiệp tiêu biểu ngành dệt may

Thúy Nhung

Cuộc bình chọn “Doanh nghiệp tiêu biểu ngành dệt may Việt Nam” là sự kiện thường niên, được tổ chức từ năm 2004

May Việt Tiến, Scavi, Coats Phong Phú, May Nhà Bè và May 10 là những doanh nghiệp dệt may tiêu biểu trong suốt 5 năm liền.
May Việt Tiến, Scavi, Coats Phong Phú, May Nhà Bè và May 10 là những doanh nghiệp dệt may tiêu biểu trong suốt 5 năm liền.
Ngày 30/9, tại Nhà hát lớn Hà Nội, giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu ngành dệt may Việt Nam 2008” đã được trao cho 51 doanh nghiệp xuất sắc.

Đây là những đơn vị đã vượt qua 315 doanh nghiệp đăng ký tham gia cuộc bình chọn do Bộ Công Thương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

Trong đó, 10 doanh nghiệp đã được bình chọn là tiêu biểu toàn diện gồm: Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến, Công ty Cổ phần Dệt Việt Thắng, Công ty Liên doanh Coast Phong Phú, Công ty Cổ phần May Tiền Tiến, Công ty Cổ phần May 10, Công ty Cổ phần May Nhà Bè, công ty Cổ phần Scavi, Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ, Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3, Công ty Cổ phần Dệt May Thái Tuấn.

Riêng May Việt Tiến, Scavi, Coats Phong Phú, May Nhà Bè và May 10 còn là những doanh nghiệp dệt may tiêu biểu trong suốt 5 năm liền.

Cuộc bình chọn “Doanh nghiệp tiêu biểu ngành dệt may Việt Nam” là sự kiện thường niên, được tổ chức từ năm 2004.

Năm 2008,  tiêu chí bình chọn giải thưởng này đã được cải tiến theo hướng tăng cường các nhân tố hình thành năng lực cạnh tranh trong dài hạn của doanh nghiệp, phù hợp với chiến lược cạnh tranh toàn ngành như thương hiệu, mạng lưới bán lẻ, công nghệ thông tin, mặt hàng có tính khác biệt cao, quan hệ lao động, thân thiện với môi trường...