15:10 05/09/2018

Trao quyền cho vay, bảo lãnh cho DATC để “cứu” doanh nghiệp thua lỗ?

Duyên Duyên

Theo dự thảo của Bộ Tài chính, DATC sẽ được bổ sung quyền cung cấp tài chính, bảo lãnh vay vốn tín dụng cho các doanh nghiệp mà công ty này tham gia tái cơ cấu

Bộ Tài chính cho rằng, hoạt động hỗ trợ tài chính, bảo lãnh của DATC khác với hoạt động của ngân hàng.
Bộ Tài chính cho rằng, hoạt động hỗ trợ tài chính, bảo lãnh của DATC khác với hoạt động của ngân hàng.

Bộ Tài chính lý giải, việc bổ sung quyền hạn này là cần thiết vì đối tượng mà Công ty Mua bán nợ Việt Nam hỗ trợ là các doanh nghiệp khó khăn về tài chính, thua lỗ, không thể huy động được vốn lưu động để sản xuất kinh doanh.

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Điểm mới tại dự thảo Nghị định này là Bộ Tài chính đề xuất quy định DATC được thực hiện các biện pháp phục hồi doanh nghiệp tái cơ cấu dưới hình thức cung cấp tài chính (tương tự như VAMC), bảo lãnh vay vốn tín dụng.

Theo Bộ Tài chính, việc bổ sung quyền được cung cấp tài chính hoặc bảo lãnh cho các doanh nghiệp được DATC tham gia tái cơ cấu là cần thiết vì đối tượng DATC hỗ trợ là các doanh nghiệp (có vốn góp chi phối của DATC) khó khăn về tài chính, thua lỗ, không thể huy động được vốn lưu động để sản xuất kinh doanh.

"Bên cạnh đó, đây là một trong những giải pháp, nghiệp vụ tái cơ cấu, xử lý tài chính cho doanh nghiệp, cụ thể là tạo điều kiện để doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh", Bộ Tài chính nhận định.

Đơn vị này cũng lưu ý, việc thực hiện các nghiệp vụ hỗ trợ tài chính hoặc bảo lãnh phải đảm bảo gắn với phương án tái cơ cấu được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên nguyên tắc hiệu quả, an toàn và phải hỗ trợ cho việc thu hồi nợ và vốn của DATC khi chuyển nhượng, đồng thời phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

Tuy nhiên, việc trao quyền hỗ trợ tài chính, bảo lãnh cho DATC sẽ dễ gây nhầm lẫn và ảnh hưởng đến hoạt động hiện nay của các ngân hàng.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho rằng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ như nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.

"Bộ Tài chính thấy rằng hoạt động hỗ trợ tài chính đối với các doanh nghiệp được DATC tham gia tái cơ cấu trên cơ sở phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt không phải là hoạt động cấp tín dụng theo Luật Các tổ chức tín dụng", cơ quan này cho biết.

Cụ thể, đối tượng được hỗ trợ tài chính, bảo lãnh là các doanh nghiệp DATC thực hiện tái cơ cấu, có vốn góp chi phối của DATC, yếu kém về tài chính, cần được hỗ trợ. Đồng thời, để được DATC hỗ trợ tài chính thì các doanh nghiệp này đều phải đảm bảo những điều kiện nhất định theo quy định của DATC.

Thứ hai, hoạt động hỗ trợ của DATC không diễn ra thường xuyên, không nhằm mục đích sinh lời như hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng.

Thứ ba, nguồn vốn để hỗ trợ doanh nghiệp là nguồn vốn sản xuất kinh doanh. DATC không huy động vốn để thực hiện cho vay như hoạt động tín dụng.

Mặt khác, Bộ Tài chính cũng cho rằng, theo Luật Doanh nghiệp thì Công ty TNHH Một thành viên được phép cho vay (do chủ sở hữu quyết định). Thực tế, VAMC là Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ cũng tương đồng về chức năng xử lý nợ với DATC và VAMC cũng được thực hiện nghiệp vụ cung cấp tài chính để hỗ trợ khách hàng vay khó khăn tài chính tạm thời và phục hồi sản xuất kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ.

Song song với đó, cũng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp thì một trong những trường hợp xác định một công ty là công ty mẹ của công ty khác nếu sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó.

"Như vậy, nếu theo quy định trên thì các doanh nghiệp sau khi được DATC tái cơ cấu, chuyển nợ thành vốn góp mà đạt tỷ lệ theo quy định, sẽ được coi là công ty con của DATC và việc DATC bảo lãnh vay vốn cũng đảm bảo quy định của Luật Doanh nghiệp", Bộ Tài chính lý giải.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng quy định một số nguyên tắc đối với hoạt động cung cấp tài chính, bảo lãnh của DATC đối với doanh nghiệp tái cơ cấu có vốn góp chi phối của DATC.

Cụ thể, việc cung cấp tài chính từ nguồn vốn kinh doanh của DATC được thực hiện theo 3 nguyên tắc. Thứ nhất, việc cung cấp tài chính phải gắn với phương án tái cơ cấu được cấp có thẩm quyền phê duyệt; DATC quyết định và chịu trách nhiệm về việc cung cấp tài chính cho doanh nghiệp tái cơ cấu, đảm bảo thu hồi vốn và có hiệu quả kinh tế.

Thứ hai, không cung cấp tài chính đối với các doanh nghiệp tái cơ cấu đã có kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư của DATC được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ ba, gắn với thu hồi nợ hiệu quả. Doanh nghiệp tái cơ cấu không được sử dụng khoản cung cấp tài chính của DATC để trả nợ cho chính DATC.