10:30 18/11/2008

TRC, SSC công bố tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt

N.Anh

TRC, SSC công bố tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2008 lần lượt là 25%/mệnh giá và 6%/mệnh giá

Ngày 18/12/2008, TRC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 25%/ mệnh giá - 2.500 đồng/cổ phiếu.
Ngày 18/12/2008, TRC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 25%/ mệnh giá - 2.500 đồng/cổ phiếu.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 4/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC-HOSE) và ngày 2/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối của Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC-HOSE).

Theo đó, ngày 18/12/2008, TRC sẽ  tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 25%/ mệnh giá - 2.500 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh - quốc lộ 22B, xã Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TRC ngày 3/12, 4/12 và 5/12/2008.    

Trong khi đó, ngày 22/12/2008, SSC sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 6%/ mệnh giá - 600 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam - 282 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SSC ngày 1/12, 2/12 và 3/12/2008.