11:24 05/01/2009

Trên 400 tỷ đồng để tổng điều tra dân số Việt Nam

Trà Giang

Cuộc tổng điều tra dân số Việt Nam sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/4/2009

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến năm 2007, dân số của Việt Nam là 85,155 triệu người, mật độ dân số đạt 257 người/km2 - Ảnh: Reuters.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến năm 2007, dân số của Việt Nam là 85,155 triệu người, mật độ dân số đạt 257 người/km2 - Ảnh: Reuters.
Cuộc tổng điều tra dân số Việt Nam sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/4/2009.

Theo Trung tâm Thông tin và Tư liệu dân số, Tổng cục Dân số (Bộ Y tế), tổng kinh phí cho cuộc tổng điều tra dân số lần này là trên 400 tỷ đồng, trong đó Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) hỗ trợ 1 triệu USD. Chi phí tổng điều tra dân số Việt Nam năm 2009 khoảng 0,28 USD/người.

Dự kiến, số liệu sơ bộ của cuộc tổng điều tra này sẽ được công bố vào tháng 7/2009. Số liệu điều tra toàn bộ sẽ được công bố vào quý 3/2010.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến năm 2007, dân số của Việt Nam là 85,155 triệu người, mật độ dân số đạt 257 người/km2. Trong đó, mật độ dân số của Hà Nội (chưa mở rộng) là 1.238 người/km2, Tp.HCM là 3.024 người /km2.