11:16 18/06/2010

TRI ra khỏi diện tạm ngừng giao dịch

Nguyệt Anh

TRI ra khỏi diện tạm ngừng giao dịch và được giao dịch trở lại theo diện chứng khoán bị kiểm soát kể từ ngày 22/6

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có quyết định đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước Giải khát Sài Gòn (mã TRI) ra khỏi diện tạm ngừng giao dịch và cho phép được giao dịch trở lại theo diện chứng khoán bị kiểm soát kể từ ngày 22/6/2010.

Theo đó, giá tham chiếu của cổ phiếu TRI vào ngày 22/6 là giá đóng cửa của TRI vào ngày 24/3/2010, ngày giao dịch liền trước của ngày tạm ngừng giao dịch, biên độ dao động giá là +/-5% so với giá tham chiếu.

Được biết, đại hội cổ đông công ty đã thông qua phương án cơ cấu lại hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính và chiến lược cải tổ hoạt động của công ty.

Đồng thời, TRI sẽ chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư ban đầu vào Tribeco Bình Dương (117 tỷ đồng) và Tribeco miền Bắc (40 tỷ đồng) để thanh toán các khoản nợ vay đến hạn phải trả. Cơ cấu cổ đông của Tribeco Sài Gòn vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Năm 2010, TRI dự kiến đạt doanh thu 621 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2009, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1,85 tỷ đồng.