12:00 07/07/2008

Tri thức và doanh nhân trên đường hội nhập

Duy Cường

Đó là nội dung thảo luận chính tại một hội thảo quy tụ nhiều lãnh đạo Nhà nước, các nhà khoa học và doanh nhân thành đạt

Đó là nội dung thảo luận chính tại một hội thảo quy tụ nhiều lãnh đạo Nhà nước, các nhà khoa học và doanh nhân thành đạt.

Nhằm thúc đẩy hơn nữa nhận thức và những đóng góp của đội ngũ trí thức trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, Hội đồng Lý luận Trung ương đã phối hợp với Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề “Xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam - tri thức và doanh nhân” diễn ra vào ngày 8/7/2008 Hội trường 2 Trung ương Đảng, số 9 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội.

Hội thảo có sự tham gia tham luận của đồng chí Vũ Khoan, đồng chí Trương Đình Tuyển,… các nhà khoa học như GS. Đặng Xuân Kỳ, Nhà nghiên cứu Việt Phương, GS.TS Vũ Đình Bách và các nhà khoa học khác.

Bên cạnh đó, trong buổi hội thảo cũng có nhiều tham luận đóng góp của giới doanh nhân như tham luận của bà Đặng Hoàng Yến - Chủ tịch Tập đoàn Tân Tạo, ông Phạm Đình Đoàn - Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái.

Ngoài ra, hội thảo cũng quy tụ hơn 100 đại diện doanh nghiệp ở Hà Nội và Tp.HCM tới tham dự.

Theo Ban tổ chức, tại hội thảo này, các nhà trí thức - doanh nhân sẽ cùng thảo luận để xây dựng đội ngũ tri thức phát triển đúng với vai trò và vị trí quan trọng vốn có của mình điều mà đã được khẳng định qua nhiều kỳ Đại hội Đảng, cũng như được Nhà nước thể chế hóa.