22:56 16/07/2012

Trích lập dự phòng lớn, KLS công bố thua lỗ quý 2

Thu Thủy

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (KLS-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2012

Theo giải trình của KLS, lợi nhuận sau thuế của công ty quý 2 lỗ là do thị trường chứng khoán trong kỳ giảm mạnh, công ty trích lập thêm dự phòng giảm giá chứng khoán.
Theo giải trình của KLS, lợi nhuận sau thuế của công ty quý 2 lỗ là do thị trường chứng khoán trong kỳ giảm mạnh, công ty trích lập thêm dự phòng giảm giá chứng khoán.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (KLS-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2012.

Theo đó, doanh thu quý 2 của KLS đạt 82,68 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt gần 161 tỷ đồng. Trong cơ cấu nguồn thu quý 2, mảng môi giới chỉ mang về cho KLS hơn 2 tỷ đồng, doanh thu mảng đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt gần 11 tỷ đồng, doanh thu khác đạt gần 67 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động kinh doanh quý 2 của KLS là gần 94 tỷ đồng, trong đó phần trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán là 74,86 tỷ đồng. Chi phí hoạt động doanh nghiệp của KLS quý 2 chỉ 4,86 tỷ đồng.

Như vậy, KLS lỗ sau thuế 11,53 tỷ đồng - từ mức lãi trên 55 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước, lũy kế 6 tháng KLS lãi gần 50 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 246,82 đồng (trong đó EPS quý 2 là -56,94 đồng). Trong các quý trước, KLS liên tục có lãi, trong đó nguồn thu chính của Công ty đến từ khoản lãi từ tiền mang gửi ngân hàng.

Theo giải trình của KLS, lợi nhuận sau thuế của công ty quý 2 lỗ là do thị trường chứng khoán trong kỳ giảm mạnh, công ty trích lập thêm dự phòng giảm giá chứng khoán.

Trích lập dự phòng lớn, KLS công bố thua lỗ quý 2 - Ảnh 1