17:08 06/06/2012

Triển vọng tín nhiệm của Vietinbank và BIDV lên mức “ổn định”

Duy Cường

Standard & Poor's (S&P) vừa thông báo nâng triển vọng tín nhiệm của Vietinbank và BIDV

 Việc S&P nâng triển vọng đối với Vietinbank và BIDV diễn ra sau khi tổ chức này nâng triển vọng tín nhiệm nợ của Việt Nam lên "ổn định".
Việc S&P nâng triển vọng đối với Vietinbank và BIDV diễn ra sau khi tổ chức này nâng triển vọng tín nhiệm nợ của Việt Nam lên "ổn định".
Standard&Poor's (S&P) vừa thông báo nâng triển vọng tín nhiệm của Vietinbank và BIDV.

Cụ thể, trong thông báo phát đi ngày 6/6, tổ chức xếp hạng tín nhiệm này đã nâng triển vọng từ "tiêu cực" lên "ổn định" đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Đồng thời, S&P cũng giữ mức tín nhiệm "B+/B" theo thang bậc xếp hạng của S&P. Ngoài ra, S&P đã nâng xếp hạng tín nhiệm quy mô ASEAN đối với BIDV lên "axBB/axB" từ mức "axBB-/axB".

Theo S&P, việc nâng triển vọng căn cứ trên dữ liệu tín dụng của hai ngân hàng này, cũng như phản ánh vị thế cao của hai ngân hàng này trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. S&P cũng đánh giá cao sự hậu thuẫn của Chính phủ Việt Nam với Vietinbank và BIDV.

Cũng trong ngày 6/6, S&P thông báo duy trì điểm tín nhiệm nợ dài hạn của Việt Nam ở mức ‘BB-‘ và điểm tín nhiệm nợ ngắn hạn của Việt Nam ở mức ‘B’, với triển vọng lên ‘ổn định’. Bên cạnh đó, xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Việt Nam trong khối ASEAN được nâng một bậc lên mức ‘axBB+’ từ mức ‘axBB’ trước đó. Xếp hạng tín nhiệm ngắn hạn của Việt Nam trong khối ASEAN duy trì ở mức ‘axB’.