15:29 26/10/2012

Trình Quốc hội mức giảm trừ gia cảnh 9 triệu đồng

Nguyên Vũ

Chính phủ trình Quốc hội dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi<br>
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi<br>
Mức giảm trừ gia cảnh khi sửa đổi một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân vẫn được thống nhất giữa cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra khi trình Quốc hội tại phiên họp sáng 26/10.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ nêu rõ quan điểm của Chính phủ là quy định mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng (không giới hạn số người phụ thuộc) đã không còn phù hợp.

Lần sửa đổi này, Chính phủ trình Quốc hội cho phép điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế từ mức 4 triệu đồng/tháng lên 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm); mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 1,6 triệu đồng/tháng lên 3,6 triệu đồng/tháng.

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định “mở” để khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% thì Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho phù hợp với sự biến động của giá cả.

Một số quy định cũng được sửa đổi để đảm bảo bao quát hết các trường hợp thu nhập phát sinh từ chuyển nhượng bất động sản, Bộ trưởng Huệ cho biết.

Các nhà đầu tư chứng khoán, ở dự luật mới cũng được tạo thuận lợi khi cụm từ “trường hợp cá nhân áp dụng kỳ tính thuế theo năm thì phải đăng ký từ đầu năm với cơ quan thuế” sẽ không còn xuất hiện.

Không còn ý kiến khác về con số của mức giảm trừ gia cảnh mới, song cơ quan thẩm tra dự án luật là Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho rằng việc này sẽ làm thay đổi mục tiêu ban đầu của Luật Thuế thu nhập cá nhân là “số người nộp thuế từng bước được tăng lên, ngày càng nhiều người có thu nhập từ mức trung bình trở lên trong xã hội có cơ hội làm quen dần với sắc thuế này và thực hiện nghĩa vụ của mình đối với đất nước, góp phần ổn định nguồn thu ngân sách nhà nước".

Nguồn thu ngân sách cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ khi năm 2013 giảm thu khoảng 5.200 tỷ đồng; năm 2014 giảm thu khoảng 13.350 tỷ đồng, Chủ nhiệm Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh.

Đa số ý kiến trong Ủy ban cũng cho rằng, nên giữ  7 bậc thuế như luật hiện hành thay vì 5 bậc như một số đề nghị, vì với tính chất của Luật Thuế thu nhập cá nhân thì biểu thuế suất như hiện hành là hợp lý.

Chỉ gồm hai điều, dự thảo luật dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013, theo đề xuất của Chính phủ. Đa số ý kiến tại cơ quan thẩm tra tán thành mốc này, song một số thành viên ủy ban  đề nghị có hiệu lực ngay ngày đầu tiên của năm sau, ý kiến khác đề nghị có hiệu lực vào ngày 1/1/2014.

Theo chương trình, dự án luật sẽ được Quốc hội thông qua ngay tại kỳ họp này.