17:01 30/03/2016

Trình Quốc hội nhân sự Chủ tịch mới

Nguyễn Lê

Sáng 31/3, sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thông qua nghị quyết và tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ trước Quốc hội

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là nhân sự duy nhất được giới thiệu bầu Chủ tịch Quốc hội, theo phương án đã được Trung ương quyết định.
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là nhân sự duy nhất được giới thiệu bầu Chủ tịch Quốc hội, theo phương án đã được Trung ương quyết định.
Chiều 30/3 với đa số phiếu thuận, Quốc hội đã miễn nhiệm ông Nguyễn Sinh Hùng, người được bầu giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội từ tháng 7/2011 đến nay.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy có 42 vị trong số 473 phiếu hợp lệ không đồng ý miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội đối với ông Nguyễn Sinh Hùng. 431 vị đại biểu đồng ý miễn nhiệm.

Kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng bầu cử Quốc gia cũng có 41 vị không đồng ý.

Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia với ông Nguyễn Sinh Hùng với kết quả 455/463 vị tán thành. 4 vị không tán thành và 4 vị không biểu quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia mới.

Theo nghị trình thì ngay sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội.

Vẫn như khi trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, nội dung này Quốc hội họp riêng.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó chủ tịch Quốc hội đương nhiệm là nhân sự duy nhất được giới thiệu bầu chức danh này, theo phương án đã được Trung ương quyết định.

Việc bầu tân Chủ tịch Quốc hội cũng diễn ra dưới hình thức bỏ phiếu kín. Sáng 31/3, sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thông qua nghị quyết và tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ trước Quốc hội. 

Nếu đắc cử, bà Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên trong lịch sử Quốc hội Việt Nam, và cũng là lãnh đạo nữ đầu tiên trong những chức danh chủ chốt, đứng đầu Đảng, Nhà nước.

Quê ở Bến Tre, sinh năm 1954, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Bà cũng từng làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Bà Ngân là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá 9 đến khoá 12. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 13, bà được bầu là Phó chủ tịch Quốc hội.

Tại hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 11), bà được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị.

Tại Đại hội 12 của Đảng, bà tiếp tục trúng cử Ban Chấp hành Trung ương, và sau đó được bầu vào Bộ Chính trị.