15:45 11/10/2012

Trung Quốc có thể tăng trưởng chậm nhất 30 năm

Hoài An

Suy giảm tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có thể kéo dài lâu hơn trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu

<p>Suy giảm tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có thể kéo dài lâu hơn trong cuộc 
khủng hoảng tài chính toàn cầu, bởi nhu cầu yếu kém đi từ bên ngoài và việc cho 
vay đối với các công ty nhỏ bị giới hạn - <b>Nguồn: VTV1</b>.</p>
<p>Suy giảm tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có thể kéo dài lâu hơn trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, bởi nhu cầu yếu kém đi từ bên ngoài và việc cho vay đối với các công ty nhỏ bị giới hạn - <b>Nguồn: VTV1</b>.</p>