09:57 04/07/2007

Trung Quốc: Lợi nhuận các doanh nghiệp tăng

Thu Trà

Lợi nhuận của các doanh nghiệp quốc doanh và các công ty do Nhà nước kiểm soát tại Trung Quốc đã tăng tới 42,3% lên 55,1 tỷ USD

Lợi nhuận của các công ty tư nhân tăng mạnh nhất, với 48,6% lên đạt 18 tỷ USD.
Lợi nhuận của các công ty tư nhân tăng mạnh nhất, với 48,6% lên đạt 18 tỷ USD.
Trong 5 tháng đầu năm, lợi nhuận của các doanh nghiệp quốc doanh và các công ty do Nhà nước kiểm soát đã tăng tới 42,3%

Đây là số liệu mà Uỷ ban Điều hành và Giám sát tài sản Nhà nước (SASAC) vừa công bố.

Lợi nhuận của các công ty công nghiệp do tập thể sở hữu có doanh thu trên 600 triệu USD tăng 24% lên 3 tỷ USD.

Lợi nhuận của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và các công ty có vốn đầu tư của đặc khu hành chính Hồng Kông, Macao và vùng lãnh thổ Đài Loan cũng tăng 38,6% lên 31,8 tỷ USD. Lợi nhuận của các công ty tư nhân tăng mạnh nhất, với 48,6% lên đạt 18 tỷ USD.

Đạt được kết quả trên là nhờ hoạt động sản xuất điện, than và dầu vẫn ổn định, đảm bảo cho nhu cầu năng lượng trong nước đang ngày càng tăng.

Đồng thời doanh số bán hàng các sản phẩm sắt, thép và ôtô tăng cùng với các mô hình sản xuất sử dụng năng lượng có hiệu quả cũng đóng góp vào sự tăng trưởng trên.