08:45 31/08/2007

Trung Quốc sẽ có quỹ đầu tư công nghiệp thứ hai

Thu Trà

Trung Quốc sẽ thông qua việc thành lập Quỹ Đầu tư công nghiệp công nghệ cao Trung Quốc - Singapore

Một khu công nghiệp ở Thiên Tân, Trung Quốc.
Một khu công nghiệp ở Thiên Tân, Trung Quốc.
Theo Xinhua, Ủy ban Phát triển và Cải cách Trung Quốc (NDRC) sẽ thông qua việc thành lập Quỹ Đầu tư công nghiệp công nghệ cao Trung Quốc - Singapore.

Nếu được thông qua, Quỹ Đầu tư này sẽ trở thành quỹ đầu tư công nghiệp thứ hai của Trung Quốc, chuyên cung cấp tài chính với điều kiện dễ dàng cho công ty công nghệ cao.

Hội đồng Khu công nghiệp Tô Châu, Trung Quốc - Singapore (SIP) (do Phó Thủ tướng Trung Quốc Ngô Nghi đứng đầu) sẽ hỗ trợ quỹ này.

Quỹ sẽ tập trung vào các ngành công nghệ cao và các dịch vụ ngoại biên. Ngoài SIP, quỹ đầu tư vốn tư nhân này cũng sẽ tìm kiếm các cơ hội ở đồng bằng sông Dương Tử.

Uỷ ban quản lý SIP đã đệ trình lên NDRC xin huy động 10 tỷ Nhân dân tệ để đầu tư vào Quỹ này, trong đó giai đoạn đầu là 3 tỷ Nhân dân tệ.