11:05 27/04/2016

Trung tâm CITC tổ chức đào tạo thạc sĩ quốc tế

P.V

CITC được thành lập vào tháng 8/2004 với nhiệm vụ thúc đẩy quá trình hội nhập trong công tác đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng do Trường Đại học Khoa học ứng dụng Tây Bắc Thụy Sĩ cấp, đều có giá trị quốc tế và được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.
Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng do Trường Đại học Khoa học ứng dụng Tây Bắc Thụy Sĩ cấp, đều có giá trị quốc tế và được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.
Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế (CITC), trực thuộc trường đại học Ngân hàng Tp.HCM, được thành lập vào tháng 8/2004, với nhiệm vụ thúc đẩy quá trình hội nhập trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động học thuật khác của Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM.

Trung tâm đã triển khai 2 chương trình liên kết đào tạo thạc sỹ quốc tế giữa Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM và các trường đại học đối tác uy tín trên thế giới, bao gồm: chương trình thạc sĩ quốc tế quản trị kinh doanh, hợp tác với trường Đại học Bolton - Vương Quốc Anh và chương trình thạc sĩ quốc tế quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính - ngân hàng hợp tác với trường Đại học Khoa học ứng dụng Tây Bắc Thụy Sĩ.

Các hoạt động hợp tác quốc tế được tập trung vào các lĩnh vực: đào tạo dài hạn; đào tạo ngắn hạn; đào tạo theo các chương trình của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức Chính phủ; tư vấn, đào tạo cho các ngân hàng trong tiến trình hội nhập quốc tế và làm đầu mối tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa giảng viên, sinh viên với các tổ chức, giảng viên và sinh viên nước ngoài.

Chương trình thạc sĩ quốc tế quản trị kinh doanh (MBA): Giảng viên chính do trường Đại học Bolton, Vương Quốc Anh trực tiếp tuyển chọn. Ngoài ra chương trình còn có một số trợ giảng, trong đó 70% trợ giảng nước ngoài và 30% trợ giảng Việt Nam do trường Đại học Ngân hàng tuyển chọn. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh do trường Đại học Bolton, Vương quốc Anh cấp.

Học viên tốt nghiệp chương trình sẽ là những ứng viên cho các vị trí quản trị cấp trung và cấp cao trong các tổ chức, doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, và các định chế tài chính.

Chương trình thạc sĩ quốc tế quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính - ngân hàng (EMBA-FB): Giảng viên do trường Đại học Khoa học ứng dụng Tây Bắc Thụy Sĩ trực tiếp tuyển chọn.

Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính - ngân hàng do Trường Đại học Khoa học ứng dụng Tây Bắc Thụy Sĩ cấp, đều có giá trị quốc tế và được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.

Ngoài ra, sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình còn được cấp giấy chứng nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Các học viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các công việc như: chuyên gia, nhà quản lý trong các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty tư vấn, ngân hàng đầu tư và các định chế tài chính khác.