21:21 23/01/2013

Trung tâm tài chính Doha đã “lột xác” thế nào?

Thanh Hải

Doha hiện có mức GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới, lên tới 98.000 USD