18:35 08/07/2021

Trung ương nhất trí giới thiệu bổ sung 23 nhân sự lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ mới

Tiến Dũng

Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cao với phương án do Bộ Chính trị trình về tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV...

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã diễn ra thành công tốt đẹp - Ảnh: TTXVN.
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã diễn ra thành công tốt đẹp - Ảnh: TTXVN.

Tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí đề xuất, giới thiệu bổ sung 23 nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan có liên quan trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 2 về kiện toàn một bước cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước thời gian qua; cách chuẩn bị bài bản, chặt chẽ, thận trọng, theo đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP

Đồng thời, Trung ương cũng nhất trí cao với phương án do Bộ Chính trị trình về tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng tại hội nghị này, sau khi xem xét các tờ trình của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 2 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng; và thi hành kỷ luật đồng chí Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

 

Sau 4 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 8/7. Hội nghị kết thúc sớm hơn so với dự kiến 1 ngày. 

Các nội dung thảo luận tại hội nghị bao gồm tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021-2025; dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII; dự thảo Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; dự thảo Quy định thi hành Điều lệ Đảng; dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp. Những nội dung được Trung ương đưa ra xem xét, quyết định tại hội nghị này có ý nghĩa quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức quan tâm, coi đây là một bước cụ thể hoá sớm và kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.