07:00 19/07/2008

TrustBank bị phạt 50 triệu đồng

N. Ánh

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Tín

Ngày 18/7/2008, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký Quyết định số 64/QĐ-TT về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Tín (TrustBank) là 50 triệu đồng.

Nguyên nhân cụ thể do Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Tín đã không lập và nộp hồ sơ công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định 36/2007/NĐ-CP và phạt cảnh cáo do vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 36/2007/NĐ-CP.

Trong quý 2/2007, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Tín đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 203,4 tỷ đồng lên 507,077 tỷ đồng và phân phối chứng khoán không đúng quy định của pháp luật.