16:33 24/05/2013

TrustBank đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng

Hà Anh

Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho TrustBank được đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam

Giao dịch tại TrustBank.<br>
Giao dịch tại TrustBank.<br>
Ngày 23/5/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1161 về việc thay đổi tên gọi của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Tín (TrustBank).

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho TrustBank được đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam (Vietnam Construction Bank)

Ngân hàng Xây dựng Việt Nam có trách nhiệm đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; công bố thông tin; sửa đổi các điều, khoản có liên quan trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng đối với nội dung được chấp thuận thay đổi trên và đăng ký điều lệ đã sửa đổi tại Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cũng tại Quyết định này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Long An có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam thực hiện đúng các nội dung trên.

Theo mục tiêu đề ra, Ngân hàng sẽ chuyển đổi trở thành ngân hàng chuyên ngành trong lĩnh vực xây dựng, hướng đến kế hoạch năm 2013 với kế hoạch tăng vốn dự kiến đạt 7.500 tỷ đồng, tổng tài sản dự kiến đạt 42.000 tỷ…